Kirjauutuus: MERKITTÄVIÄ SUOMI-POSTIHISTORIAN KOKOELMIA III

Postihistoriallinen yhdistys jatkaa merkittävien Suomi-postihistorian kokoelmien dokumentointia kirjoiksi, koska ne kuitenkin ajan saatossa saattavat tulla kokoelmina puretuiksi ja näin jälkipolvilta menetetyiksi.

Sarjan kolmantena kirjana julkaistaan John Godfreyn kokoelma ”Finland Airmails 1920–1946”.

Tätä kirjaa voi saada vain ennakkotilauksesta. Kirjasta ja sen tilaamisesta tarkemmin alla olevan Lisätietoa-painikkeen takaa.

Lisätietoa

POSTIHISTORIALLINEN YHDISTYS

– postihistorian harrastajien iloinen, ehkä vähän höperöiden, joukko

 • Laaja eri aiheiden asiantuntijaverkosto.
 • Runsas neuvonta ja koulutustoiminta.
 • Omaa säännöllistä julkaisutoimintaa.
 • Informatiiviset nettisivut: www.postihistoria.info
 • Mahdollisuus osallistua kerhoiltoihin etäyhteydellä (ei siis paikkasidonnainen).
 • Yhteistoimintaa toisten postimerkkikerhojen kanssa.
 • Postihistoriapalsta Suomen Postimerkkilehdessä. Yhteistyötä myös Keräilyuutiset-lehden kanssa.
 • Joka kerhoillassa esitelmä/alustus.
 • Käynnissä hanke paikallishistoriallisen kokoelman rakentamisen ohjeistukseksi, mitä se voisi sisältää jne.
 • Jäsenmaksu vain 10 euroa vuodessa, ei liittymismaksua
 • Kerhoillat kerran kuukaudessa. Vierailijat tervetulleita!

Liittymisestä