KOHTEEN HARVINAISTAMINEN

Postihistoriakokoelman arvostelusääntöjen tulkintaohjeissa harvinaisuuden sanotaan olevan riippuvainen muun muassa ”esitetyn aineiston suhteellisesta harvinaisuudesta ja ennen kaikkea filateelisesta harvinaisuudesta (ei kuitenkaan rahallisesta arvosta).” Mitä mahtaa sitten tuollainen suhteellinen filateelinen harvinaisuus olla?

Korkeita kokonaispistemääriä näyttelyissä ansainneiden kokoelmien on täytynyt saada hyvin korkeat pisteet kaikista arvostelun osa-alueista, siis myös harvinaisuudesta. Toisin sanoen näissä kokoelmissa myös tuomareiden mielestä kohteita on pidetty harvinaisina. Otin tarkasteluun 14 kansainvälisessä PhilaNippon 2011, kansainvälisessä Indonesia 2012, kansainvälisessä Australia 2013 ja pohjoismaisessa Nordia 2013 –näyttelyissä erinomaisesti tai jopa huimasti pisteitä kerännyttä kokoelmaa (kokoelmat on lueteltu kokonaispisteineen taulukossa A) katsoakseni, miten he ovat suhteellisen harvinaisuuden ymmärtäneet.

Taulukko A
# Kokoelma Philanippon 2011 (FIP) Indonesia 2012 (FIP) Australia 2013 (FIP) Nordia 2013 (Pohj)
I Walske: Heart of the West: San Francisco as a Postal Hub From 1849 to 1869 97 98

II Jörgensen: Danish Mail to Foreign Destination
96

III Larsson: Swedish Postal History
96

IV Brown: Aden Postal History 95 95

V Grassi: United States External Mail Routes 1854-75 95


VI Påhlman: Dutch East Indies: Postal Routes and Rates 93 93 93
VII Buskum: The Norwegian skilling issues and postal items

90 92
VIII Salam: Egypt: Maritime Mail Routes, 19th Century 90 92 90
IX Lundgren: Bohuslän 1692-1910


91
X Moscatelli: Argentina Postal History 1923-45 Definitive Issues
91

XI Putranto: The Develompment of Postal Cancellations Used in Netherlands Indies 1789-1914
91

XII Forssmark: Faroe Island postal conditions during WW II


90
XIII Muhonen: Finland 1918


90
XIV Ore: Carpatho - Ukraine
90


Millä perusteilla kohde on todettu harvinaiseksi

Alussa mainitsin käsitteen suhteellinen harvinaisuus. Tällä tarkoitan sitä, että kohde on harvinainen joidenkin asioiden suhteen. Kun näitä suhteita asetellaan sopivasti, niin kohteen saattaa saada hyvinkin harvinaiseksi. Tämän vuoksi tämän artikkelin otsikossa provosoivasti kirjoitan ”harvinaistamisesta”.

Toki voidaan tällaisen harvinaistamisen väittää olevan keinottelua. Osittain itsekin olen samaa mieltä. Toisaalta, jos tällaista menettelyä ja vielä ilmeisen yleisesti hyväksyttynä käytetään suuressa maailmassa, minkä takia meidän suomalaisten pitäisi olla pelaamatta peliä samoilla kirjoittamattomilla säännöillä.

Tarkastelluissa kokoelmissa käytetyt erityyppiset harvinaisuuden – tai huomionarvoisuuden – ilmaukset olen koonnut ihan sellaisenaan taulukkoon B. Niiden perusteella harvinaisuus pohjautuu joko lukumääriin, käyttöaikaan, aikaisempaan tuntemattomuuteen tai merkkiryhmän kokoon. Se, millaisia lisärajauksia asian suhteen on tehty, yritän havainnollistaa kuvissa 1-3 (kuvissa hakasuluissa oleva numero viittaa taulukon B esimerkkeihin).

Taulukko B
#Harvinaisuus tai huomionarvoisuusKokoelma
12nd earliest date knownIV
22nd oldest rec. Letter Sweden-NorwayIX
34 recorded letters with 12 öre near zone rate to NorwayIX
4A label previously not knownXII
5A very early and rare letterIII
6Airmail postcards to the Faroe Islands are very rareXII
7Censorlabels with printed I.C. code and ”Form 167” are rareXII
8Dangerous forgeries exist of this rare Szerednye postmarkXIV
9Danish Red Cross envelopes are very rareXII
10Dutch covers to Dutch East India franked with stamps extremely unusual during the 70 cents period, double rate probably uniqueVI
11Dutch mail sent by the French packets is very rareVI
12Earlies recorded entire originating from Aden to USAIV
13Earliest known letter – partly franked with stamps – to foreign coutriesII
14Earliest known use of 1869 Issue stamps from JapanI
15Earliest recorded entire originating from AdenIV
16Earliest recorded example of registered mail from AdenIV
17Earliest San Francisco postmarkI
18Earliest usage of the magenta ”China and Japan Steam Service” oval markI
19Earliest use of circular datestampsI
20Early steamship letter from BohuslänIX
21Entire parcel coupons are very rareXII
22Fewer than five covers from Confederate prisoners are reported used to foreign destinationsV
23Fewer than five 9c frankings to California are knownI
24Fewer than five known ”PANAMA” straight-lines to San FranciscoI
25Fewer than five reported examples to Haiti in periodV
26Fewer than four reported examples from El Salvador to United States in periodV
27Fewer than ten Adams Express ”Woodblock” frank covers are knownI
28Fewer than ten blue Honolulu straight-line postmarks are knownI
29Fewer than ten California Penny Post 5c labels are known on coverI
30Fewer than ten covers are known with 1847 10c stamps paying the 40c rateI
31Fewer than ten covers showing the 5d rate are knownI
32Fewer than ten Independent Line covers knownI
33Fewer than ten Pony Express covers are known with 3c stampsI
34Fewer than ten type 2 ”OVERLAND” handstamps knownI
35Fewer than ten westbound via Tehuantepec covers are knownI
36First arrival of contract mailI
37First contract sailing by PMSC steamshipI
38First day usage of the new postage rateXIII
39First westbound Chorpenning mailI
40First wetbound OMC stagecoach from Atchison on July 1I
41Five 2nd weight letters recorded to Norway by steamship with this rateII
42Five 2nd weight letters recorded with this rateII
43Five reported ninety cent uses to New South WalesV
44Hede {paikannimi} cancellation on letter is very rareIX
45Helsinki cds is the earliest after the strike recorded on my researchXIII
46I have found 9 printed matters used in the Red Guards area in my research. This is the only one of them used in February 1918.XIII
47I have found 21 first day usages of which 8 postcards in my research {analysoitu kohde oli postikortti}XIII
48I have found 6 COD’s from February 1918 in my research of which this is the only single franking {taksa oli voimassa vain helmikuun}XIII
49I have found 6 underpaid postal items from February 1918 in my researchXIII
50I have found two letters with this postage in my researchXIII
51I have found two postcards with this postage in my researchXIII
52I have recorded 3 double postcards in my research, of which this is the only one sent to abroadXIII
53I have recorded 8 printed matters from this postage rate period in my researchXIII
54I have recorded only 4 local letters with single 25p model Saarinenstamp in my researchXIII
55I have recorded only 5 registered letters in my researchXIII
56Indiaunpaid {leima} from Crater office only recorded used in 1858IV
57Largest strip of 1 anne stamps recorded used in AdenIV
58Last recorded usage of boxed Aden ship letter – paidIV
59Last sailing of the lineI
60Late usage of ”REMBANG” double line rectangular stampXI
61Less than five letetrs are known shipped by this routeXII
62Letter send this route are very uncommonIII
63Letters from Sweden to the Faroes (or UK), with German censer are very rareXII
64Letters marked Franko Taskula are extremely rareIII
65Letters sent by the southern winter route in 1942 are rareXII
66Letters to and from Ingermanland are very rareIII
67Letters with ”Ræro Amt” oval cancel are very rareXII
68Model Saarinenstamps were not valid for mail to abroad. This letter has gone through in spite of that.XIII
69Nine partly franked letters are recorded from Lauenburg to Bergdorf before 15.7.1854II
70Not previously known {leiman tietty alatyyppi}XIII
71One of two covers recorded to Russia in this rate periodII
72On this page two out of the two C.O.D’s recorded from the skilling periodII
73One of 3 covers to Finland via St. Petersburg recorded with this rateII
74One of the earliest recorded items inward to ZanzibarIV
75One of the only two letters recorded so farXI
76One of the two covers recorded with this handstampVIII
77One of three known ”bearing” marks sent prior to 1842IV
78One of two known of black 5 cent small surcharge on 12½ cent grey king Willem III postal stationery card used in Pekalongan so farXI
79One of two known proofs of an operating Romanian postal service in Carpatho-UkraineXIV
80One of two known straight-line covers addressed to a foreign destinationI
81One ot of 4 recorded letters to Hungary from the skilling periodII
82One out of two recorded covers from Holstein to Norway by boat in the skilling periodII
83One out of two recorded letters tho the Papal States franked to Hamburg with 4 skillingII
84Only 2 mixed franking with kopek and model Saarinen stamps from the Red Guards area recorded in my researchXIII
85Only 20 foreign mail items from the ”Red” zone found in my researchXIII
86Only 20 foreign mail items from the ”Red” zone found in my research of wihichonly two are registered lettersXIII
87Only 3 expamples known bearing 1/- valueIV
88Only 5 covers are known to exist {The Suez Hand Stamp}VIII
89Only a few known Dutch covers to Dutch East India franked with 2nd issue stampsVI
90Only a few pieces are recorded at present; the most of them were destroyed when the package were opened.X
91Only few items known {punaisten jäsenkortti}XIII
92Only five are knownXII
93Only known copy with small date type {leiman päiväyksen fonttikoko}IV
94Only known cover carried on this routeI
95Only known mixed {UK&US} franking with the VI 1865 imperforate 5c stampI
96Only known usage of 1854 2 anna used in Aden on coverIV
97Only known use of 1857 24c stampI
98Only known use of Pence Issue {Kanadalainen merkkisarja} to CaliforniaI
99Only known USMSC Empire City route agent markI
100Only of two known covers carried on the first eastbound tripI
101Only one letter with this rate is recorded tai Only one item with this franking is recordedVII
102Only recorded – prepaid letter – to Papal States with this rateII
103Only recorded printed matter from the period before 1.10.1865II
104Only recorded ”first day” coverII
105Only recorded 4 sk. partly franked to France during this periodII
106Only recorded example of the 2/3 {taksa} from AdenIV
107Only recorded insured letter to Germany – excluding the Duchies – from the skilling periodII
108Only recorded letter correct franked with this rateII
109Only recorded letter send as printed matter to France before 31.12.1874II
110Only recorded Tegneby cancellation on letterIX
111Only recorded Yemen-Indian stamps mixed frankingIV
112Only registered letter of 3rd weight recorded with this rateII
113Only reported triple rate to the United States with Costa Rica first issueV
114Only seven 30p single stamp usages knownXIII
115Only ten covers carried on the ”Jackan” route are knownI
116Only two covers to Iceland are recorded from the period before the Danish Post Law from 1.3.1870 were in force on IcelandII
117Only two covers via Nicaragua to Europe are knownI
118Only two letters are known with this nearby rateIII
119Only two letters to foreign destinations are known from the $2.50 rate periodI
120Only two letters with this franking are recordedVII
121Only two local printed matters used in the Red Guards area in February 1918 recorded in my researchXIII
122Only two parcel cards from the Red Guards area in February 1918 recirded in my researchXIII
123Only two westbound carmine Running Pony markings are knownI
124Probably the only known existing cachet of this forwarding agency in AlexandriaVIII
125Probably the only such document known to existVIII
126Rare combination {Adenin ja Turkin postimerkit}IV
127Rare usage to cancel stampIV
128Rarely seen destination from AdenIV
129Fewer than four reported uses from Luxemburg to the United States before 1875V
130Seconded earliest recorded entire originating from AdenIV
131Single line cancelation Strömstad used only 1830 on transit letters and few are recordedIX
132Six insured letters to the Duchies – from the skilling period - are recordedII
133Some rare examples are known, using 6öre as 5öre franking on lettersXII
134The 140 cent postage was valid only for 5 monthsVI
135The above is a first day letterIII
136The earliest ”KOENINGAN” cancellation recorded so farXI
137The letter is struck with a cancel in Berlin ”Mit Luftpost bis New-York”, which have not been seen before on mail to the Faroe IslandsXII
138The mark BORBY COMPAG is very rareIII
139The only free privilege letter COD from the Red Guards area recorded in my researchXIII
140The only item with this cachet and slipXIII
141The only known letter from Polena with the first stamp issueXIV
142The only known of usage ”ONGEFRANKEERD” stamp and ”FRANCO” stamp in one cover so farXI
143The only known soldier’s letter specifically routed via AdenIV
144The only known year of usageXI
145The only one which was sent within the Red Guards are {postiosoitus, jonka kulku pysäytetty}XIII
146The only parcel arrived from abroad to the Red FinlandXIII
147The only postal item heavier than first-rate from the Red Guards area recorded in my researchXIII
148The only printed matter with 4 kop rate found in my researchXIII
149The only recorded letter with a combination of blue and yellow featherIX
150The only registered letter sent to the front found in my researchXIII
151The only reported example of this franking to FinlandV
152The only reported example with U.S. postage for forwardingV
153The single line postmark, type 1, is very rareIII
154The two letters shown above are the only ones known in exist in private handsIII
155There are a few recorded examples of Högås normalcancellation 16 and this is the only on coverIX
156This is one of the earliest recorded feather lettersIII
157This is one of the few known piecesX
158This is the oldest known letter from Sweden to NorwayIII
159This is the only letter which seems to have gone through the frontXIII
160This is the only 12 kop letter found in my researchXIII
161This is the only Faroe-letter known with this censorshipXII
162This is the only halted letter from Russia to the White Guards area found in my researchXIII
163This is the only known letter from Greece during W.W.IIXII
164This is the only mixed franking letter with kopek and model Saarinen stamps from this postage periodXIII
165This is the only recorded piece at presentX
166This letter is the only known airmail-letter from this period not censored in MunichXII
167This letter is the only known, from the discharge at ”Islands Falk” which has been returned to sender after openingXII
168This letter is the only one recorded with this stampingVII
169This letter was marked the very first day this handstamp was in useIII
170Three letters are known with the mark WisbyIII
171Three letters with this mark are known to exist in private handsIII
172Two REGIS cancellation from Uddevalla are knownIX
173Unique item {lupa suojeluskunnalta kukkea rintamalinja läpi}XIII
174Unique letterIII
175Very early field post letterXIII
176Very early usage was applied to indicate 1/- paid for postage at AdenIV
177Very few covers with this 200f stamp are knownXIV
178Very few letters are known which indicates a censorstationXII
179Very few letters censored twice are known, only two to the Faroe IslandsXII
180Very few letters were sent and those known are in poor conditionXII
181Very little mail is known before the Nowember 1858 start of post office operationsI
182Very little mail was handled under this treatyI
183Very rare destination {Lounais-Afrikkaan osoitettu}XIII
184Very rare ship letter cancellationVI

Lukumäärä-tarkastelussa (kuva 1) kohteena voi olla ylipäänsä kokoelman aiheen mukaisten lähetysten tunnettu(1 määrä tyyliin ”vain viisi tunnetaan”. Sitä kohteiden määrää, joka lasketaan mukaan – eli mihin harvinaisuus suhteutetaan – näyttää voidun rajoittaa ensinnäkin sen mukaan, ovatko lähetyksen menneet ulkomailla tai tulleet sieltä, tarkastellaanko vain tiettyä reittiä kulkeneita lähetyksiä, onko tarkastelussa vain jokin lähetyslaji tai taksa tai leimapainanne. Ulkomaille menneen lähetyksen tapauksessa tarkastelua on voitu rajata koskemaan vain yhtä maata. Lähetyslajin tapauksessa tarkasteltujen lähetysten joukkoa on rajoitettu rajaamalla lukumäärän laskenta koskemaan esimerkiksi vain kohdemaata, reittiä tai erityiskäsittelyä. Taksan tapauksessa tarkasteltujen joukkoa on voitu rajata koskemaan esimerkiksi vain yhtä kohdemaata ja tässäkin tapauksessa vain tiettyä merkkiä tai tiettyä painoluokkaa.


Kuva 1 (klikkaamalla kuvaa kuva aukeaa omaan ikkunaan isompana).

Käyttöaika-tarkastelussa (kuva 2) ensisijaisesti mielenkiinnon kohteena on joko aikaisin tai myöhäisin käyttö. Tarkasteluun mukaan laskettavien kohteiden joukkoa voidaan sitten rajoittaa hyvin samaan tapaan kuin lukumäärä-tarkastelussa edellä esitettiin.

Kuva 2 (klikkaamalla kuvaa kuva aukeaa omaan ikkunaan isompana).

Jos kyseessä on aikaisemmin tuntematon asia (kuva 3), niin tämä on lähtökohtaisesti erinomainen havainto. Tarkasteltavien kohteiden joukkoa näyttää suhteellistetun muun muassa leimapainanteen tyypin tai kohdemaan suhteen.

Kuva 3 (klikkaamalla kuvaa kuva aukeaa omaan ikkunaan isompana).

Missä kohden harvinaistamisessa mennään liiallisuuksiin lienee veteen piirretty viiva.


Harvinaisten korostaminen ulkoasullisesti

Jos kohde on harvinainen, se kannattaa kohteen analyysitietojen yhteydessä kertoa. Taulukkoon C olen luetellut, miten nyt tarkastelussa olleissa kokoelmissa tämä on tehty.

Taulukko C
#Miten harvinaisuus/huomionarvoisuus kerrottu ulkoasullisestiHarvinaiseksi tai huomionarvoiseksi ilmoitettujen osuus kohteista
Imuusta tekstistä erillään oleva lause lihavoidulla, mutta leipätekstin kokoisella fontilla33 %
IImuusta tekstistä erillään oleva lause lihavoidulla, mutta leipätekstin kokoisella fontilla37 %
IIItekstissä omana kappaleenaan oleva lause lihavoidulla, mutta leipätekstin kokoisella fontilla11 %
IVmuusta tekstistä erillään oleva lause lihavoidulla, leipätekstiä hiukan isommalla fontilla, suuraakkosin kirjoitettuna13 %
Vmuusta tekstistä erillään oleva lause lihavoidulla, mutta leipätekstin kokoisella fontilla18 %
VIharvinaisuusmaininta lihavoituna lauseena tekstikappaleen osana4 %
VII3-portaisella tähdityksellä (*, ** ja ***, joista 3-tähtinen tarkoittaa uniikkia kohdetta)*: 8%; ** 24%;
*** 31%
VIIIkehystetty paksulla kullanvärisellä viivalla {’important covers and extreme rarities’}9 %
IXoma luetelmakohta/väliotsikko kohteen analyysissä8 %
Xoma kappale, jonka fontti lihavoita ja alleviivattu; fonttikoko leipätekstin kokoa5 %
XIympyröity punaisella suorakaiteella harvinaisuusteksti, joka on muusta tekstistä irrallaan olevan lause suuraakkosin kirjoitettuna12 %
XIIharvinaisuusmaininta lihavoituna lauseena tekstikappaleen osana25 %
XIIIlihavoidulla punaisella tekstillä kohteen analyysissä ja/tai käyttämällä paksunnettua viivaa kohteen ympärillä 39 %
XIVharvinaisuusmaininta kursivoituna lauseena tekstikappaleen osana (vastaavalla tavalla on ilmaistu muitakin kuin harvinaisuuteen liittyviä asioita)2 %

Kohteita kokoelmassa voi olla 200-300. Tämä tarkoittaa, ettei tuomari niitä ehdi käymään jokaista lävitse. Harvinaiset kohteet tuleekin korostaa selvästi näkyvällä tavalla: harvinaisuudesta kertova teksti selvästi esiin muusta tekstistä suurentamalla fonttia, käyttämällä erottuvaa väriä ja sijoittamalla teksti erilleen muusta tekstistä tai kehystämällä kohde huomiota herättävällä tavalla.

Luokitellaanko kohteet, joita ei ole erityisesti korostettu, sitten yleisiksi. Näinhän tilanne ei tietystikään ole, mutta ihmismielen yksioikoisuutta torjuakseen voisi ajatella esimerkiksi Ari Muhosen kokoelmansa etulehdelle sijoittaman mainintaa kaltaista kikkaa. Hänen kokoelmansa etulehdellä nimittäin lukee, että ”the highlights in the exhibit include, but are not limited to, items with remarks on bold text and/or thickened frame” (alleviivaus tämän artikkelin kirjoittaja).


Harvinaisten tai huomionarvoisten kohteiden määrä

Kävin kokoelmat lävitse myös laskemalla, montako kohdetta kokoelman kohteista on edellä kuvatuilla tavoilla ulkoasullisesti erityisesti korostettu. Laskennan tulos on koottu taulukkoon C. Joidenkin kokoelmanrakentajien mielestä korostuksen on ansainnut kovin harva kohde. Liki puolet on kuitenkin ollut sitä mieltä, että joka viides tai jopa joka kolmas kohde ansaitsee korostuksen.

Postihistoriallisen yhdistyksen suosittelemissa arvioinnin tukilomakkeissa harvinaisuus on harvinaisten kohteiden lukumäärään perustuen jaettu tasoihin. Ylimmän tason yhteydessä on käytetty mainintaa ”harvinaisia kohteita on kaikkialla”. Nyt tekemäni tarkastelun perusteella tuo ”kaikkialla” tarkoittaisi tilannetta, jossa joka kolmatta kohdetta voidaan pitää harvinaisena.

Petteri Hannula

1) Se, onko harvinaisuusväitteen takana ”tunteminen” vai lähetysten rekisteröintiin liittyvä työ, niin oman käsitykseni näiden vaihtoehtojen paremmuudesta olen esittänyt artikkelissani "Harvinaisuuden ilmoittaminen näyttelykokoelmassa". Päätellen siitä, mitä tapaa tähän Kohteen harvinaistaminen -artikkeliin läpikäydyissä kokoelmissa on käytetty ja miten kokoelmat ovat näyttelyissä menestyneet, näyttää, ettei sillä – valitettavasti – ole merkitystä. Tämän vuoksi käytän tässä artikkelissa vain tunnettu-termiä.