MERKITTÄVIÄ SUOMI-POSTIHISTORIAN KOKOELMIA V

Postihistoriallinen yhdistys on lähtenyt dokumentoimaan merkittäviä Suomi-postihistorian kokoelmia. Sarjan viidentenä kirjana julkaistaan Erkki Toivakan kokoelma ”Postal History of Åland Islands”. Kirjaa on saatavana vain ennakkotilauksesta, joka tulee tehdä 31.5.2019 mennessä. Kirjan hinta on 42 euroa.

Lisätietoa

KOULUTUS NÄYTTELYKOKOELMIEN ARVIOINTIPERUSTEISTA
26.10.2019 HELSINGISSÄ

Postihistoriallinen yhdistys tulee järjestämään Postimerkkimessujen lauantaina Helsingin Messukeskuksessa postihistorialuokan näyttelykokoelmien arviointiperusteista koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa selitetään kokoelmien pääasialliset arviointikriteerit ja arviointien uusimmat painotukset, jolloin näytteilleasettajat voivat etevämmin kohdistaa kokoelmansa kehityspanostukset.

Lisätietoa seuraa myöhemmin.

POSTIHISTORIALLINEN YHDISTYS

– postihistorian harrastajien iloinen, ehkä vähän höperöiden, joukko

  • Laaja eri aiheiden asiantuntijaverkosto.
  • Runsas neuvonta ja koulutustoiminta.
  • Omaa säännöllistä julkaisutoimintaa.
  • Informatiiviset nettisivut: www.postihistoria.info
  • Yhteistoimintaa toisten postimerkkikerhojen kanssa.
  • Postihistoriapalsta Suomen Postimerkkilehdessä. Yhteistyötä myös Keräilyuutiset-lehden kanssa.
  • Joka kerhoillassa esitelmä/alustus.
  • Käynnissä hanke paikallishistoriallisen kokoelman rakentamisen ohjeistukseksi, mitä se voisi sisältää jne.
  • Jäsenmaksu vain 10 euroa vuodessa, ei liittymismaksua
  • Kerhoillat kerran kuukaudessa. Vierailijat tervetulleita!

Liittymisestä